Kinh Địa Tạng ( Có Chữ – Trọn Bộ ) | TT.Thích Trí Thoát TụngĐao Lợi Thế Tôn nói pháp mầu
Địa-Tạng công hạnh rất rộng sâu
Thánh giáo mai truyền sau chẳng ngớt
Khắp nơi trời người khỏi khổ sầu
Trời A Tu La và cả thảy
Đến nghe pháp đó
Nên chí tâm ủng hộ Phật Pháp khiến thường còn
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy
Bao nhiêu người nghe đến chỗ này
Hoặc trên đất liền hoặc hư không
Thường đổi người đời sanh tự tâm
———————————————-
Đăng Ký Kênh để xem Video mới nhất :
FaceBook Buddhism Channel :
Twitter Buddhist Sutras :

Cám ơn Các Bạn đã xem và Ủng hộ Kênh.
——————————-

Nguồn: https://breadnb.com

Xem thêm bài viết khác: https://breadnb.com/am-thuc/